NGOẠI KHOA

Dịch vụ Khoa Ngoại

Ngày Đăng : 24/08/2018 - 4:22 PM

Khoa Ngoại – Phòng khám đa khoa Việt Phước là một trong những chuyên khoa trọng yếu của Phòng Khám, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện trong lĩnh vực điều trị ngoại khoa cho Bệnh nhân.