KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ngày Đăng : 25/08/2018 - 2:46 PM

Chẩn đoán hình ảnh là một ngành khoa học kỹ thuật quan trọng trong việc điều trị và chuẩn đoán Y học. Nhận thấy được tầm quan trọng này trong việc khám và chữa bệnh để đưa ra những kết quả chẩn đoán chính xác. Phòng khám đã..